Istota bezpieczeństwa i ładu publicznego

Utrzymanie bezpieczeństwa i porządku publicznego jest jednym z zasadniczych warunkówsprawnego funkcjonowania każdego państwa. Służby mundurowe, a zatem także policja spełniają w tymże procesie olbrzymią rolę. Z tego względu na samym początku trzeba zwrócić uwagę na prawny obowiązek funkcjonariuszy, jakim jest ochrona bezpieczeństwa i porządku publicznego, w tym zabezpieczenie spokoju w miejscach publicznych oraz w środkach transportu publicznego i komunikacji publicznej, w ruchu drogowym i na wodach przeznaczonych do powszechnego korzystania .

Kolejny istotny aspekt to kwestia samego bezpieczeństwa. J. Widacki definiuje bezpieczeństwo jako ,,stan, w którym nie są popełniane przestępstwa’’. Natomiast ład publiczny to stan, w którym nie są popełniane wykroczenia.

Wszelako warto mieć na uwadze, że jest to tylko jedna z definicji bezpieczeństwa i porządku publicznego. Próby wyjaśnienia tych pojęć były często podejmowane, jednakże zarówno prawo, jak i socjologia to dziedziny, które ulegają zmianom, w związku z czym ustanowienie jednej definicji tych zagadnień jest niezwykle niełatwe.  Jednakże, zgłębiając literaturę można dojść do wniosku, że bezpieczeństwo to,,stan przejawiający się ochroną porządku prawnego, życia i zdrowia obywateli oraz majątku narodowego przed bezprawnymi działaniami’’.

https://testy-do-policji.pl/rekrutacja-do-policji/

Author: admin

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.